Glaucoom
Glaucoom is een sluipende oogziekte, gekenmerkt door een verhoogde druk in de oogbol met een progressief gezichtsverlies tot gevolg; aangerichte schade kan niet hersteld worden, maar mits behandeling kan uitval meestal voorkomen worden of verder verlies beperkt worden.

normalvision kind kleur.jpg (9769 bytes)

glaucoma.jpg (12581 bytes)

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogaandoening die gepaard gaat met een verhoogde druk in het oog, waardoor de oogzenuw beschadigd wordt.

glauc hoge druk kleur.gif (40715 bytes)

De oogzenuw is het gedeelte van het oog dat de visuele signalen doorstuurt naar de hersenen.
Schade aan de oogzenuw veroorzaakt uitval van kleine gedeelten van het gezichtsveld (di. het veld dat ťťn oog kan overzien wanneer het voor zich uitkijkt) met steeds waziger en donkerder wordende vlekken als gevolg. In de beginfase van het proces bevinden deze vlekken zich vooral aan de buitenzijde van het gezichtsveld, wat de patiŽnt nauwelijks opmerkt.
Naarmate de ziekte vordert komt er ook uitval in het centrale gezichtsveld (di. het deel van het gezichtsveld dat nodig is om te lezen, tv te kijken, kleuren en details te onderscheiden). Dit kan uiteindelijk leiden tot een snel verlies van de gezichtsscherpte en later zelfs tot volledige blindheid.
Naast deze chronische ziekte, open hoek glaucoom genaamd, bestaat er ook een acute vorm, het gesloten hoek glaucoom; deze aandoening gaat gepaard met een plotse oogdrukstijging, veel pijn, een rood oog en een algemene misselijkheid ; deze vorm moet snel behandeld worden.
Daarnaast bestaat er nog secundair glaucoom, waarbij de oogdrukstijging het gevolg is van een locale of algemene aandoening of van het gebruik van medicatie zoals cortisone.
Glaucoom is meestal een probleem van beide ogen, hoewel het proces in het ene oog sneller kan evolueren dan in het andere.
Glaucoom is een aantasting van het oog alleen en vormt geen gevaar voor de rest van het lichaam; er is ook geen rechtstreeks verband met de bloeddruk.
Wie krijgt glaucoom?
Glaucoom komt het meest voor bij mensen boven de 40 jaar, maar kan uitzonderlijk ook voorkomen bij jonge mensen en zelfs bij zuigelingen.
Boven de 40 jaar komt de aandoening voor bij 2% van de bevolking, boven de 70 jaar bij 5% en boven de 80 jaar loopt de incidentie op tot 10%.
Er is een zeer duidelijke familiale voorbeschiktheid, wat betekent dat het risico om glaucoom te ontwikkelen duidelijk groter is indien er iemand in de familie glaucoom heeft.
Een jaarlijks oogonderzoek is aangeraden voor alle personen met verhoogd risico.
Hoe wordt glaucoom ontdekt?
Glaucoom is meestal een trage sluimerende ziekte, die in de beginfase geen enkele subjectieve hinder geeft. Indien glaucoom onbehandeld blijft, veroorzaakt het een pijnloos progressief gezichtsverlies.
Aangezien eerst het perifere gezichtsveld wordt aangetast merkt de patiŽnt daar vaak weinig van. Wanneer de uitval uitbreidt tot het centrale gezichtsveld wordt lezen en tv kijken moeilijk en wordt de patiŽnt duidelijk visueel gehandicapt.
Enkel een grondig oogonderzoek door een oogarts kan glaucoom vroegtijdig opsporen.
Een eenvoudige, pijnloze meting van de oogdruk wordt systematisch uitgevoerd bij elke patiŽnt boven de 40 jaar.

glaucoma.tonometry.t.jpg (1483 bytes)glaucoma.tonometer.t.jpg (2892 bytes)

Door oogfundusonderzoek controleert de oogarts de binnenzijde van het oog om de toestand van de oogzenuw na te gaan.
Bij risicopatiŽnten of bij vermoeden van glaucoom wordt een gecomputeriseerd gezichtsveldonderzoek uitgevoerd om beginnende uitval in het gezichtsveld op te sporen.

Humphrey folder.jpg (73359 bytes)

Op deze manier kan glaucoom ontdekt worden vooraleer er klachten zijn, met name in het stadium dat de oogdruk wel verhoogd is, maar het gezichtsvermogen nog niet aangetast is.
Hoe wordt glaucoom behandeld?
De behandeling van glaucoom is erop gericht de oogdruk dusdanig te doen dalen, dat verdere beschadiging van de oogzenuw voorkomen wordt.
Meestal worden eerst oogdruppels voorgeschreven. Soms zijn meerdere soorten druppels nodig, eventueel in combinatie met tabletten.

Glaucoom druppels.jpg (30822 bytes)

Indien met deze medicaties de oogdruk niet voldoende daalt, kan soms een laserbehandeling de oplossing bieden.

glaucoma.laser.jpg (29511 bytes)

Wanneer de oogdruk toch te hoog blijft kan een operatie nodig zijn. Deze ingreep kan gebeuren onder plaatselijke verdoving en verblijf in het ziekenhuis is hiervoor niet noodzakelijk. Na de ingreep kunnen oogdruppels nog nodig blijven.
Welk resultaat mag men verwachten van de behandeling?
Spijtig genoeg is de schade aan de oogzenuw (en dus ook de visusdaling) t.g.v. glaucoom altijd blijvend en niet omkeerbaar.
Door behandeling kan het zicht niet verbeterd worden.
Het doel van de behandeling is dus verdere schade te voorkomen.
Omwille van het risico van glaucoom zijn regelmatige controles bij de oogarts noodzakelijk en is een regelmatig gebruik van eventueel voorgeschreven medicatie van groot belang. Immers, enkel een vroegtijdige detectie en een goede behandeling van glaucoom kunnen verdere schade aan het oog en verdere visusdaling beperken.
Hebt u nog vragen omtrent glaucoom, dan bespreken we die graag met u bij een volgend onderzoek
Terug naar de startpagina