Cataract of staar

Wat is cataract?

Cataract of staar, is een vertroebeling van de eigen ooglens. Normaal gezien zorgt de ooglens ervoor dat een scherp beeld op het netvlies achterin het oog wordt geprojecteerd. Zo krijg je een scherp zicht. Bij cataract of staar vertroebelt die lens waardoor het zicht wazig wordt. Cataract komt het vaakst voor bij zestigplussers, maar kan ook vroeger optreden en kan zich ontwikkelen in de loop van maanden of jaren.

Symptomen van cataract
  • Wazig zicht
  • Dubbelzicht
  • Veranderend zicht na leeftijd van 60 jaar (bv. terug kunnen lezen zonder bril)

Behandeling van cataract

De enige blijvende oplossing voor cataract is een operatie waarbij de natuurlijke troebele ooglens wordt vervangen door een heldere kunstlens. We kunnen deze ingreep uitvoeren onder lokale verdoving.

Een cataractingreep met lensvervanging is de meest uitgevoerde oogoperatie in Europa. De hele procedure neemt ongeveer een kwartier tijd in beslag. Wij maken hiervoor gebruik van de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur om een optimaal resultaat te waarborgen. De incisies zijn zo klein (<3mm) dat hechtingen zelfs niet nodig zijn.

Phaco-emulsificatie

Via een kleine insnede wordt een hol buisje ingebracht, dat met hoge snelheid trilt. Hierdoor wordt de door cataract aangetaste ooglens in kleine stukjes gebroken. Deze stukjes worden vervolgens via het buisje weggezogen. Het achterste deel van het eigen lenskapsel blijft intact.

Inbrengen van implantlens

Via dezelfde insnede wordt vervolgens een geplooide implantlens ingebracht en geplaatst in de lege lenskapselzak.

Nieuwe, heldere lens

Als de nieuwe, heldere intra-oculaire lens op zijn plaats zit, wordt het buisje weggehaald. Doordat de insnede zo klein is, zijn hechtingen niet nodig.

Vooronderzoek en de gepaste implantlenzen voor jou

Een goed, uitgebreid vooronderzoek is belangrijk voor de juiste keuze van de implantlenzen en om het te verwachten resultaat te kunnen inschatten. Voor dit vooronderzoek raden we aan je te laten begeleiden, omdat we pupil verwijdende druppels zullen toedienen, waardoor het zicht tijdelijk waziger is.

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek en je eigen verwachtingen en levensomstandigheden, bepaal je samen met je oogarts de meest geschikte implantlenzen. De cataractchirurgen van de Oogartsenpraktijk Lier kunnen alle mogelijke lenzen plaatsen.

  • Standaard, monofocale implantlens:

Een monofocale implantlens corrigeert het grootste deel van uw vertezicht. Na de operatie kunnen de meeste patiënten functioneren zonder vertebril. Voor afstanden dichter dan 1,5m (lezen, handwerk, koken, eten, prijzen in de winkel, gsm, dashboard in de auto,…) heb je nog een bril nodig.
Deze lens wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

  • Comfortlens:
De comfortlens zorgt voor scherp zicht zowel veraf als op tussenafstand, ideaal voor dagelijkse taken zoals koken en winkelen. Voor de fijne details, zoals dichtbij kleine lettertjes lezen, heb je nog een lichte leesbril nodig. Deze lens wordt niet vergoed door het ziekenfonds.
  • Multifocale implantlens:

Deze lenzen zijn ontworpen om een helder zicht te bieden op meerdere afstanden. Ze verminderen of elimineren na de ingreep de behoefte aan extra brillen voor lezen of andere activiteiten op verschillende afstanden, en dit voor de rest van je leven. Deze lenzen vragen bij sommige patiënten wel even aanpassingstijd, omdat de hersenen moeten wennen aan de nieuwe situatie van de ogen. Ook heb je voldoende licht nodig  om goed te kunnen zien met deze lenzen. Een regelmatig voorkomend nadeel bij deze lenzen, is de aanwezigheid van halo’s rondom lichten bij schermlicht of in het donker, zeker gedurende de eerste weken of maanden na de ingreep. Dit omdat de hersenen moeten wennen aan de nieuwe situatie.
Deze lens wordt niet vergoed door het ziekenfonds.

  • Torische implantlens:
Als je een regelmatige cilinderafwijking (astigmatisme) hebt ter hoogte van je hoornvlies, kan dit gecompenseerd worden met een torische implantlens. Zowel monofocale als multifocale lenzen zijn in deze gepersonaliseerde vorm verkrijgbaar. Deze lens wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Tijdens de consultatie geven we je alle nodige informatie over de cataractingreep, hoe je je dient voor te bereiden op de ingreep en wat de vereiste nabehandeling is.

Hoeveel kost een cataractbehandeling?

Tijdens het vooronderzoek geven we je inzicht in de kosten voor jouw specifieke behandeling. De prijs voor een cataractingreep wordt mede bepaald door de keuze van de lens. De behandeling valt voor een deel onder de ziekteverzekering en een eventueel aanvullende ziekteverzekering.